MLL Koivistonkylän kevätkokous siirtyy

2.4.2020

Soste ry:n ohjeistuksen mukaan MLL:n yhdistysten sääntömääräiset vuosikokoukset voidaan siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos niiden pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa.

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen kokouksen pitäminen sähköisesti / verkon kautta on mahdollista. MLL:n yhdistysten nykyisten sääntöjen mukaan näin kuitenkaan ei voida toimia. Yhdistyksen säännöt katsotaan tässä kohtaa menevän "lain ohi". Näin ollen kokouksen siirtäminen on ainoa mahdollisuus.

MLL Koivistonkylän yhdistyksen hallituksen päätös koskien kevätkokouksen pitämistä: MLL Koivistonkylän kevätkokous siirretään pidettäväksi ajankohtana, jolloin sen pitämisen ei enää voida katsoa aiheuttavan terveydelle vaaraa sekä niin, että sen järjestelyt kutsuineen saadaan hoidettua yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Ajankohdan tulee olla kuitenkin viimeistään 31.8.2020 tai poikkeusolojen jatkuessa siirtämisestä tulee tehdä uusi hallituksen päätös.