Yhdistyksen syyskokous siirtyy - EDIT: 26.2.2021

26.2.2021

Koronatilanteen jatkuessa edelleen haasteellisena hallitus on kokouksessaan päättänyt siirtää syyskokouksen pidettäväksi viimeistään 31.5.2021 muut alla mainitut edellytykset huomioiden. 

---

Perustelut ja hallituksen päätös

Soste ry:n ohjeistuksen mukaan MLL:n yhdistysten sääntömääräiset vuosikokoukset voidaan siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos niiden pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa.

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen kokouksen pitäminen sähköisesti / verkon kautta on mahdollista. MLL:n yhdistysten nykyisten sääntöjen mukaan näin kuitenkaan ei voida toimia. Yhdistyksen säännöt katsotaan tässä kohtaa menevän "lain ohi". Näin ollen syyskokouksen siirtäminen on jälleen kiihtyneessä koronatilanteessa perusteltua. 

Koska koronatilanteen nyt voimassa olevien kokoontumisrajoitusten jälkeen (15.12.2020 asti) voidaan olettaa jatkuvan haasteellisena ja tilanteen helpottaessakin joulupyhien vuoksi kokousjärjestelyjen sekä -kutsujen toteuttaminen 15.12.2020 jälkeen yhdistyksen sääntöjen mukaisesti voi olla aikataulullisesti kohtuutonta toteuttaa, MLL Koivistonkylän yhdistyksen hallitus on päättänyt koskien yhdistyksen syyskokouksen pitämistä seuraavasti:

MLL Koivistonkylän syyskokous siirretään pidettäväksi ajankohtana, jolloin sen pitämisen ei enää voida katsoa aiheuttavan terveydelle vaaraa sekä niin, että sen järjestelyt kutsuineen saadaan hoidettua yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Ajankohdan tulee olla kuitenkin viimeistään 28.2.2021 tai koronatilanteen jatkuessa terveydelle vaarallisena siirtämisestä tulee tehdä uusi hallituksen päätös.

Yhdistyksen hallitus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan kunnes syyskokous saadaan pidettyä.