Yhdistyksen syyskokouksen päätöksiä

14.12.2021

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 9.12.2021 Koivistonkylän seurakuntatalolla hybridi-kokouksena.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022:

Hallituksen puheenjohtaja esitteli kokouksessa vuoden 2022 toimintasuunnitelman sekä talousarvion, jotka molemmat hyväksyttiin.

 

Hallituksen kokoonpano:

Hallitukseen valittiin jäseniksi erovuoroisista tai heidän tilalleen:

Johanna Leino, Mari Kailanto, Johanna Peussa, Riitta Niukkala

ja varajäseneksi:

Anna Hankela

Hallitus päättää tarkemmasta roolituksestaan seuraavassa kokouksessaan.

 

Toiminnatarkastajiksi valittiin:

Jarno Mäkinen, Eija Lehtonen sekä varatoiminnantarkastajaksi Riina Michelsson 

 

Jäsenmaksut 2022:

Pysyvät ennallaan (vs. 2021) 25€ / aikuisjäsen, 0€ / lapsijäsen